Lượt xem: 1686 | Gửi lúc: 06/08/2018 17:10:28
Bookmark and Share

Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018.

Ngày 23/7/2018, Sở Xây dựng đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy – Lãnh đạo Sở Xây dựng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí ủy viên BCH Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn Ngành Xây dựng; Bí thư các chi bộ, đảng bộ bộ phận; Trưởng, phó các phòng chuyên môn; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động Sở Xây dựng.

Ảnh: Đồng chí Đào Vũ Việt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu khai mạc Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Xây dựng đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giữ vững sự đoàn kết, nhất trí, nỗ lực cao nhất để vượt qua khó khăn,thách thức; triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao; Với sự phấn đấu nỗ lực của cán bộ, đảng viên công chức, sự phối kết hợp hài hoà giữa các phòng ban, đơn vị liên quan và sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, Sở Xây dựng đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Minh Huân, Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc Sở Xây dựng thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Đảng ủy.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Xây dựng đã quan tâm chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nỗ lực cao nhất để tập trung triển khai thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ,chương trình, Đề án, nhiệm vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao. Tập trung chỉ đạo và triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 04/12/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK ngày 08/01/2018 của BCH Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; Đã ban hành Nghị quyết số 37 – NQ/ĐU ngày 28/3/2018 của BCH Đảng ủy Sở Xây dựng về tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách TTHC, giai đoạn 2018 – 2020.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Sở Xây dựng đã nhận được và xử lý hơn 11.294 văn bản thuộc các lĩnh vực quản lý (trong đó phát hành trên 3.560 văn bản). Nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng thực hiệnlà 375 nhiệm vụ, trong đó đã hoàn thành 289/375 nhiệm vụ (đạt 77%), là 1 trong 15/22 sở, ngành có 100% công việc thực hiện đúng hạn. Tổng số hồ sơ nhận và thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh là 1275 hồ sơ, đã xử lý 889/1275 hồ sơ với trên 70% hồ sơ được giải quyết trước hẹn và đúng hẹn.

Công tác xây dựng Đảng đạt được những kết quả tích cực: đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị: đã ban hành Kế hoạch hành động số 09-KH/ĐU ngày 25/01/2018 của Đảng ủy Sở Xây dựng về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, BCHTW, Khóa XII. Ngày 13/03/2018, thực hiện sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, đã tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên học tập trực tuyến chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Xây dựng kế hoạch triển khai, học tập và quán triệt, viết thu hoạch Nghị quyết TW 7, khóa XII.
Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy, Lãnh đạo Sở đã tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng ủy trong nửa nhiệm kỳ qua.

Lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động các tổ chức đoàn thể trong cơ quan hoạt động phát huy tốt chức năng,nhiệm vụ. Tham gia tích cực các hoạt động đối với các Sở Xây dựng - Công đoàn Ngành xây dựng các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Đồng chí Trịnh Tuấn Thành – Phó Giám đốc Sở thông qua báo cáo sơ kết công tác chuyên môn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị đồng chí Đào Vũ Việt – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở gợi ý một số nội dung cần tập trung thảo luận đó là: Công tác quản lý các khu đô thị;việc quản lý chất lượng các công trình trên địa bàn và việc giám sát các công trình đã hết hạn sử dụng; công tác kinh tế xây dựng, giải phóng mặt bằng; công tác hoạt động xây dựng và công tác thanh tra, kiểm tra…

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đào Vũ Việt – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đã biểu dương những kết quả đạt được của các chi bộ, đảng bộ bộ phận, các phòng, ban, đơn vị; sự cố gắng của cán bộ, đảng viên, CCVCNLĐ đã nỗ lực phấn đấu, vượt mọi khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ. Đồng chí cũng yêu cầu tập thể BCH, bí thư các chi bộ, Trưởng các phòng, ban, đơn vị và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức NLĐ: Tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện, hoàn thành xuất sắc các chương trình,Đề án, nhiệm vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao trong và nhiệm vụ trọng tâm của Sở Xây dựng đề ra năm 2018, gồm: (1). Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; (2). Tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng; (3). Nâng cao hiệu qủa công tác quản lý Quy hoạch - Kiến trúc; (4). Đẩy mạnh công tác phát triển đô thị; (5). Đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học – công nghệ trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị; Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên;Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên; tăng cường giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ của CBCCVC.

Cũng tại Hội nghị, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy - Lãnh đạo Sở đã trao Kỷ niệm chương của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 06 cá nhân đã có nhiều đóng góp cho Ngành xây dựng; bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 02 tập thể và 03 cá nhân; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 01 tập thể và 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017.

Đồng chí Đào Vũ Việt,Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở trao Kỷ niệm chương của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho các cá nhân

Đồng chí Đào Vũ Việt,Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở và đồng chí Lê Văn Thực, Chủ tịch Công đoàn Ngành Xây dựng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017

Đồng chí Nguyễn Minh Huân– Phó Giám đốc sở trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 02 tập thể đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017

Đồng chí Lê Ngọc Thanh,Phó Giám đốc sở trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2017

Đồng chí Trịnh TuấnThành, Phó Giám đốc sở trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể đạtthành tích xuất sắc năm 2017


Xuân Hoàn - Mai Văn Huy