Lượt xem: 879 | Gửi lúc: 19/01/2021 15:58:04
Bookmark and Share

Hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực xây dựng

Để thực hiện có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực xây dựng, ngay từ đầu năm, Sở Xây dựng đã thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Sở trình UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng (cấp giấy phép xây dựng) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh, UBND cấp huyện.

Hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực xây dựngMột góc thị xã Bỉm Sơn.

Cũng trong năm qua, tỷ lệ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính mức độ 3, 4 của Sở Xây dựng đạt 37,75%. Công tác quy hoạch trên địa bàn tỉnh tiếp tục được sở phối hợp với các địa phương triển khai thực hiện và thực tế cho thấy chất lượng đồ án quy hoạch ngày một tốt hơn, nâng cao tầm nhìn dự báo, đáp ứng nhu cầu thực tiễn, thu hút nhiều dự án đầu tư tại các đô thị, khu kinh tế của tỉnh. Sở Xây dựng đã thẩm định báo cáo UBND tỉnh 59 hồ sơ và UBND tỉnh đã phê duyệt 51 nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng (20 đồ án, 31 nhiệm vụ).

Đi đôi với đó, Sở Xây dựng tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chấp thuận phương án quy hoạch kiến trúc và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, đồ án quy hoạch chi tiết các khu vực quan trọng trên địa bàn tỉnh. Năm 2020, sở đã trình phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 9 hồ sơ, thẩm định quy hoạch chi tiết 7 đồ án, thỏa thuận mặt bằng quy hoạch chi tiết 32 hồ sơ, thỏa thuận nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 là 21 hồ sơ. Tỷ lệ đô thị hóa trên địa bàn tỉnh đạt 35,45%, tăng 31,3% so với cùng kỳ năm 2019, tăng 1,3% so với kế hoạch đề ra. Trong quá trình quản lý, phát triển lĩnh vực xây dựng, Sở Xây dựng đã thực hiện có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về chất lượng công trình. Sở phối hợp với các đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, nắm tình hình quản lý chất lượng công trình xây dựng ở từng địa bàn. Qua đó, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm, có biểu hiện vi phạm trong hoạt động xây dựng và chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Năm qua, sở đã kiểm tra 348 công trình xây dựng dân dụng, giao thông, thủy lợi, thủy điện, công trình hạ tầng kỹ thuật. Đồng thời, kiểm tra công tác nghiệm thu, đưa vào sử dụng 133 công trình; trong đó, chấp nhận nghiệm thu 104 công trình và không chấp thuận nghiệm thu 29 công trình do tồn tại về chất lượng xây lắp, chưa hoàn chỉnh hồ sơ hoàn thành công trình. Qua kiểm tra của Sở Xây dựng, đã giúp các chủ đầu tư khắc phục kịp thời những tồn tại về kỹ thuật, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về quản lý chất lượng.

Sở cũng đã thực hiện phân cấp quản lý đầu tư xây dựng đến các địa phương, đơn vị; đồng thời, tập trung hướng dẫn những quy định, chế độ, chính sách trong đầu tư xây dựng và kiểm tra việc thực hiện những quy định này. Công tác phổ biến chính sách, chế độ, định mức, đơn giá trong xây dựng cụ thể, rõ ràng, công khai minh bạch và kịp thời.

Đi đôi với đó, sở tăng cường công tác thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình theo quy định. Sở đã thẩm định 16 dự án đầu tư, 36 báo cáo kinh tế kỹ thuật, tổng mức đầu tư thẩm định hơn 241,5 tỷ đồng; tổng mức đầu tư sau thẩm định hơn 237 tỷ đồng. Đồng thời, thẩm định thiết kế, dự toán 17 công trình, giá trị dự toán thẩm định hơn 811,5 tỷ đồng, tổng mức đầu tư sau thẩm định hơn 795 tỷ đồng. Ngoài ra, Thanh tra Sở Xây dựng đã thực hiện 9 cuộc thanh tra (3 cuộc thanh tra theo chương trình, kế hoạch năm 2019, 6 cuộc thanh tra theo chương trình, kế hoạch năm 2020). Qua đó, các đơn vị được thanh tra đã tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật trong đầu tư xây dựng, giúp thực hiện công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực xây dựng tốt hơn. Đồng thời, chấn chỉnh các hoạt động xây dựng cho các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu xây lắp, các hành vi vi phạm được xử lý kịp thời theo đúng quy định của pháp luật. Tổng số tiền sai phạm qua thanh tra là hơn 1,542 tỷ đồng, số tiền giảm trừ không thanh toán hơn 1,289 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính 60 triệu đồng. Sở Xây dựng tiếp tục thực hiện các chương trình hỗ trợ phát triển nhà ở của Chính phủ, như: Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. Sở tiếp tục thực hiện việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, như: Dự án khu dân cư và dịch vụ thương mại xã Quảng Phú, dự án dân cư Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa. 3 dự án nhà ở xã hội đang được Sở Xây dựng đăng tải thông tin kêu gọi nhà đầu tư, là: Dự án nhà ở xã hội tại phường Nam Ngạn, 2 dự án nhà ở xã hội tại phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa. Cũng trong năm 2020, sản lượng sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh tăng cao, cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu vật liệu cho công trình xây dựng. Sở Xây dựng đã tham gia ý kiến về địa điểm đầu tư khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng; thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công; tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm vật liệu xây dựng... Kết quả, hoạt động của ngành xây dựng năm 2020 đã đạt được kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thực hiện các chỉ tiêu của ngành xây dựng, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn năm 2020 là 135.000 tỷ đồng, bằng 85,99% kế hoạch; giá trị sản xuất ngành xây dựng 46.781 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch; giá trị gia tăng của ngành xây dựng 21.222 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch; tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch 95%, đạt 100% kế hoạch; tỷ lệ đô thị hóa 35,22%, đạt 100,6% kế hoạch.

Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng, cho biết: Năm 2021, sở tiếp tục nâng cao chất lượng thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa. Niêm yết công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý trực tiếp của sở trên trang website, bảng điện tử của sở. Ứng dụng các tiến bộ khoa học – công nghệ vào quá trình xây dựng, cập nhật và chia sẻ thông tin nhằm tối đa hóa lợi ích của hệ thống cơ sở dữ liệu trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước của sở. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch đô thị; đồng thời, tham mưu trình UBND tỉnh kế hoạch phát triển đô thị tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 – 2025, bảo đảm mục tiêu đến năm 2025 tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh đạt 40% trở lên. Sở tiếp tục phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng. Hoàn thành các chương trình, chính sách hỗ trợ người nghèo, người có công với cách mạng xây dựng nhà ở theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ.


Xuân Hùng