Lượt xem: 4493 | Gửi lúc: 28/06/2016 13:50:30
Bookmark and Share

Thông báo Thông tin

Dự án: Khu chung cư khu thu nhập thấp tại khu đô thị xanh khu nam Trung tâm thành phố Thanh Hóa

Để thuận lợi người dân biết, đăng ký và thực hiện việc theo dõi, giám sát Dự án Khu chung cư thu nhập thấp tại Khu đô thị Xanh - Khu Nam Trung tâm thành phố Thanh Hóa, Sở Xây dựng đăng tải trên Website của Sở Xây dựng cùng nội dung mà Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Hợp Lực đã báo cáo. Cụ thể như sau:

1. Tên dự án: Khu chung cư thu nhập thấp tại Khu đô thị Xanh - Khu Nam Trung tâm thành phố Thanh Hóa;

Địa điểm: Thuộc phường Lam Sơn và phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa;

2. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Hợp Lực;

Địa chỉ liên lạc: Số 29, Đoàn Thị Điểm, phường Trường Sơn, thị xã Sầm Sơn;

3. Địa chỉ nộp đơn đăng ký: Số 29, Đoàn Thị Điểm, phường Trường Sơn, thị xã Sầm Sơn hoặc số nhà 58B đường Hàng Đồng, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa hoặc Văn phòng ban chỉ huy công trường Khu chung cư thu nhập thấp Khu đô thị Xanh - Khu Nam Trung tâm thành phố Thanh Hóa.

4. Tiến độ thực hiện dự án:

- Khởi công xây dựng: QI/2015;

- Hoàn thành dự án và đi vào sử dựng: QI/2017.

5. Quy mô dự án: Xây dựng 02 nhà chung cư cao 15 tầng và các công trình hạ tầng kỹ thuật trong hàng rào dự án.

6. Số lượng căn hộ để bán: Tổng số 448 căn.

7. Diện tích căn hộ: Bao gồm 03 loại: 32m2, 36m2, 48m2.

8. Giá căn hộ (tạm tính): 8.700.000 đồng/1m2 sàn nhà (Tám triệu bảy trăm nghìn đồng).

PHÊ DUYỆT CỦA BAN GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

 

Trịnh Tuấn Thành

PHỤ TRÁCH PHÒNG

 

 

 

 

 

Phạm Đức Toàn

phòng QL nhà & TT BĐS