Lượt xem: 1593 | Gửi lúc: 14/05/2021 16:06:07
Bookmark and Share

Thông báo thông tin dự án: nhà ở xã hội khu dân cư đông nam khu đô thị đông phát, thành phố thanh hóa(hạng mục tòa nhà cc2)

Để thuận lợi người dân biết, đăng ký và thực hiện việc theo dõi, giám sát Dự án Nhà ở xã hội khu dân cư Đông Nam khu đô thị Đông Phát, thành phố Thanh Hóa (Khu dân cư Tân Thành ECO2), Sở Xây dựng đăng tải trên Website nội dung mà Công ty TNHH Tân Thành 1 báo cáo, cụ thể như sau:

1. Tên dự án: Nhà ở xãhội khu dân cư Đông Nam khu đô thị Đông Phát, thành phố Thanh Hóa (Khu dân cưTân Thành ECO2);

Địa điểm:Phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa.

2. Chủ đầu tư: Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tưXuân Phước và Công ty TNHH TânThành 1;

Địa chỉ liên lạc: Số 136 phố Cao Sơn, phường An Hưng,thành phố Thanh Hóa.

3. Địa chỉ nộp đơn đăng ký:Số 136 phố Cao Sơn, phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa; Điện thoại:02373.692.061; 0963.482.489.

4. Tiến độ thực hiện dự án (Tòa nhà CC2):

- Khởicông xây dựng: Tháng 9/2020;

- Hoànthành và đi vào sử dựng: Dự kiến tháng 02/2022.

5. Quy mô dự án (Hạng mục Tòa nhà CC2):Tòa nhà cao 15 tầng + tum.

Mặt bằng tầng 1 hình chữ nhậtkích thước 62,8mx22,69m; diện tích sàn xây dựng tầng 1là 1.250m2, tổng diện tích sàn xâydựng là 19.075,29m2. Chiều cao công trình là 54,45m (tính từ cốtsân hoàn thiện đến cốt đỉnh mái), trong đó: Tầng 1 cao3,9m; tầng 2 đến tầng 15 mỗi tầng cao 3,3m; tumcao 3,9m; cốt nền nhà cao hơn cốt sân hoàn thiện 0,45m.

Tầng 1 bố trí 13 căn hộ, sảnh chungcư, khu để xe, phòng kỹ thuật điện nước và khu vệ sinh, phòngquản lý. Tầng 2 đến tầng 15 mỗi tầng bố trí 15 căn hộ,các phòng kỹ thuật. Tum bố trí khu kỹ thuậtthang máy và khu kỹ thuật phụ trợ. Giao thôngđứng sử dụng 03 thang máy và 03 cầu thang bộ, giao thông ngangnhà bằng sảnh và hành lang giữa rộng.

6. Số lượng căn hộ để bán, cho thuê, cho thuê mua:Tổng số căn hộ 223 căn tương ứng khoảng 13.588,90 m2:

- Phầndiện tích sàn để bán + cho thuê mua 80% tương ứng khoảng 10.871,12 m2 (khoảng180 căn);

- Phầndiện tích sàn để cho thuê 20% tương ứng khoảng 2.717,78 m2 (khoảng 43căn);

7. Diện tích căn hộ: Từ 35 m2đến 67,96 m2.

8. Giá căn hộ do chủ đầu tư tạm tính:

- Giá bánkhoảng 12.161.000 đồng/1m2 sử dụng căn hộ (diện tích thông thủy).

- Giá chothuê khoảng 71.275 đồng/1m2 sử dụng căn hộ.

- Giá chothuê mua khoảng 12.513.669 đồng/1m2 sử dụng căn hộ.

(Sau khi có văn bản thông báo kết quả thẩm định của cơquan có thẩm quyền, chủ đầu tư ban hành giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê muanhà ở xã hội của dự án trên nguyên tắc không được cao hơn giá đã được thẩm định).

9. Thời gian bắt đầu nhận đơn đăng ký: Ngày 20/4/2021.


Phòng Quản lý nhà&TTBĐS