Lượt xem: 596 | Gửi lúc: 08/12/2020 14:31:49
Bookmark and Share

Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển và lịch kiểm tra sát hạch viên chức tại Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Thanh Hóa năm 2020

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển và lịch kiểm tra sát hạch viên chức tại Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Thanh Hóa năm 2020

Trần Quốc Huê