Lượt xem: 598 | Gửi lúc: 08/12/2020 14:29:28
Bookmark and Share

Danh sách thí sinh không đủ điều kiện xét tuyển viên chức tại Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Thanh Hóa

Thông báo Danh sách thí sinh không đủ điều kiện xét tuyển viên chức tại Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Thanh Hóa năm 2020 ( file Danh sách thí sinh đính kèm)

Trần Quốc Huê

File đính kèm: