Lượt xem: 311 | Gửi lúc: 15/06/2022 14:39:11
Bookmark and Share

công bố công khai các khu vực được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trước khi tổ chức thực hiện dự án đầu tư Khu dân cư mới Ước Ngoại, thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Thông tin Dự án:

Đồ án quy hoạch Khu dân cư mới Ước Ngoại, thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương được UBND huyện Quảng Xương phê duyệt tại Quyết định số 3234/QĐ-UBND ngày 08/7/2021. Phạm vi ranh giới xác định như sau: Phía Bắc giáp kênh Tân Phong và đường giao thông; phía Nam, phía Tây giáp đất nông nghiệp; phía Đông giáp quốc lộ 1A và khu dân cư. - Quy mô lập quy hoạch: Khoảng 10.81 ha. - Tính chất, chức năng: Là khu dân cư mới đồng bộ về hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật với các chức năng: đất ở kiểu chia lô, đất ở kiểu biệt thự, đất thương mại dịch vụ tổng hợp, đất công trình công cộng, cây xanh nhà ở.
 2. Các khu vực được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền tại dự án Khu dân cư mới Ước Ngoại, thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương được huyện Quảng Xương bao gồm 270 lô trong tổng số 422 lô đất ở thuộc quy hoạch chi tiết của dự án được duyệt (gồm 243 lô đất nhà ở liền kề và 27 lô nhà ở biệt thự, trừ các lô đất ở dạng nhà liền kề nằm tại mặt tiền các tuyến đường bao gồm: tuyến đường đối ngoại phía Tây, tuyến đường 2 ven sông Cống Rẽ và tuyến đường Đông - Tây, 07 lô từ LK7-1:09 đến LK7-1:15 đối diện khuôn viên cây xanh).
3. Các khu vực không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền tại dự án bao gồm: 152 lô đất ở liền kề nằm tại mặt tiền các tuyến đường đối ngoại phía Tây là đường chính khu vực, tuyến đường ven sông Cống Rẽ (kênh Tân Phong 4) là tuyến đường cảnh quan khu vực; tuyến đường Đông - Tây là tuyến đường trục chính của dự án, khu vực đối diện khuôn viên cây xanh; cụ thể: - 22 lô đất ở liền kề nằm tại mặt tiền thuộc tuyến đường đối ngoại phía Tây có quy mô mặt cắt 20,5m: từ lô LK9-1:01 đến lô LK9-1:07; từ lô LK9-2:01 đến lô LK9-2:07; từ lô LK10-01 đến lô LK10-08; - 81 lô nằm tại mặt tiền tuyến đường Đông - Tây (mặt cắt 18,5m): từ lô LK3A-3:06 đến lô LK3A-3:08; từ lô LK5-2:06 đến lô LK5-2:11; từ lô LK6-2:01 đến lô LK6-2:09; từ lô LK6-1:03 đến lô LK6-1:08; từ lô LK7-2:06 đến lô LK7- 2:11; từ lô LK11-1:01 đến lô LK11-1:10; từ lô LK11-2:12A đến lô LK11-2:22; lô LK11-3:01; từ lô LK11-3:12A đến lô LK11-3:17; lô LK12-1:12; từ lô LK12- 1:12A đến lô LK12-1:17; từ lô LK12-2:12A đến lô LK12-2:22; lô LK12- 3:01; từ lô LK12-3:12A đến lô LK12-3:17; từ lô LK12A:01 đến lô LK12A:03; - 42 lô nằm tại tuyến đường ven sông Cống Rẽ (kênh Tân Phong 4) có quy mô mặt cắt đường 15,5m: Từ lô LK01:01 đến Lk01:08; từ lô LK2:22 đến LK2:25 và lô LK2:01; từ lô LK3:01 đến LK3:28 và lô LK3:3a; - 07 lô nằm tại mặt tiền tuyến đường đối diện khu khuôn viên, cây xanh từ LK7-1:09 đến LK7-1:15.
(kèm theo Công văn số 8262/UBND-CN ngày 10/6/2022)

Trần Quốc Huê

File đính kèm: