Trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra, ông Mai Văn Tuấn, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Thanh Hóa cho biết: Ngay từ đầu năm 2021, mặc dù trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch COVID-19 bùng phát, diễn biến phức tạp, không chỉ ngành Xây dựng mà các ngành nghề khác cũng bị chi phối, ảnh hưởng. Nhiều đơn vị xây dựng trên địa bàn cũng bị đình trệ, kéo dài thời gian do lực lượng lao động thiếu vì các địa phương phải thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong bối cảnh đó, lãnh đạo, cán bộ đơn vị Thanh tra Sở Xây dựng đã tích cực thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, văn bản của Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo về phòng, chống COVID-19 trên địa bàn và tại cơ quan, văn phòng làm việc, tiếp công dân trong thời điểm dịch bệnh phải tuân thủ các quy định 5k của Bộ Y tế. Theo đó, tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo thực hiện giảm, hoãn các cuộc thanh tra đột xuất trong thời điểm “nhạy cảm” do dịch bệnh bùng phát đối với các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn nhằm chia sẻ khó khăn chung của các doanh nghiệp và của tỉnh. Đồng thời, qua thực tế tình hình dịch bệnh, kịp thời nắm bắt những vấn đề vướng mắc, bất cập ở cơ sở trong quá trình triển khai các văn bản quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 làm cơ sở đề xuất lãnh đạo Sở, UBND tỉnh các giải pháp trong giai đoạn tiếp theo.

Khi tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn được kiểm soát, thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, Thanh tra Sở Xây dựng đã tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo Sở tiếp công dân tại trụ sở theo đúng quy định của pháp luật. Hầu hết các đơn thư tiếp nhận đều được lãnh đạo và thanh tra xem xét giải quyết thấu tình, đạt lý, những đơn thư không thuộc thẩm quyền thì chuyển đơn đến các đơn vị liên quan giải quyết theo quy định.

Bên cạnh đó, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình là hoạt động của thanh tra ngành Xây dựng là thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành xây dựng, trong đó có thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về quy hoạch, kiến trúc, lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh các quy hoạch xây dựng vùng; xây dựng đô thị; quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn; xây dựng nông thôn mới; quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; đầu tư xây dựng, phát triển đô thị; về quản lý, sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý, sử dụng nhà ở, kinh doanh bất động sản, quản lý, sử dụng công sở trong phạm vi chức năng quản lý Nhà nước… Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng; kinh doanh vật liệu xây dựng có điều kiện theo quy định của pháp luật...

Căn cứ vào nhiệm vụ được giao, kế hoạch đã phê duyệt, Thanh tra Sở Xây dựng đã linh hoạt, uyển chuyển trong các cuộc thanh tra, kiểm tra, đến thời điểm hiện tại đã thực hiện được 25 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành (11 cuộc thanh tra và 14 cuộc kiểm tra). Số cuộc thanh tra kỳ trước chuyển sang là 3 cuộc, thực hiện 2 cuộc thanh tra về đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Hoằng Hóa và huyện Thạch Thành và 1 cuộc thanh tra về thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng tại huyện Hà Trung.

Số cuộc thanh tra được triển khai trong kỳ báo cáo theo chương trình, kế hoạch là 6 cuộc, 2 cuộc thanh tra về quy hoạch, kiến trúc, quản lý xây dựng, quản lý trật tự xây dựng tại huyện Quảng Xương và thị xã Bỉm Sơn và 4 cuộc thanh tra về đầu tư xây dựng tại huyện Bá Thước, Hậu Lộc, Quan Sơn, Thọ Xuân. Số cuộc thanh tra đang triển khai thực hiện 2 cuộc về đầu tư xây dựng tại huyện Vĩnh Lộc và Nông Cống. Ngoài ra, 14 cuộc kiểm tra về trật tự xây dựng ở 10 dự án và 4 công trình xây dựng.

Nội dung, lĩnh vực thanh tra, kiểm tra chủ yếu về đầu tư xây dựng chất lượng các công trình xây dựng, chất lượng các công trình về trật tự xây dựng và quy hoạch xây dựng.

Đến nay, Thanh tra Sở Xây dựng Thanh Hóa đã ban hành kết luận 9 cuộc thanh tra, qua thanhh tra đã phát hiện tổng số tiền vi phạm 5.953.796.000 đồng; kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 583.882.000 đồng; số tiền kiến nghị xử lý giảm trừ không thanh toán đối với các công trình xây dựng là 5.167.414.000 đồng. Về xử lý vi phạm, đơn vị đã ban hành 8 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 202.500.000 đồng, đã được các đơn vị vi phạm chấp hành nộp vào kho bạc Nhà nước.

Qua thanh tra các đơn vị, Thanh tra Sở Xây dựng đã tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật trong đầu tư xây dựng, giúp các đơn vị quản lý Nhà nước về xây dựng thực hiện các quy định của pháp luật tốt hơn, chấn chỉnh các hoạt động về xây dựng cho chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, Công ty xây lắp, các hành vi vi phạm được xử lý kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

Phát huy những thành tích đã đạt được, những tháng còn lại của năm 2021, tập thể, cán bộ thanh tra Sở Xây dựng Thanh Hóa đang đoàn kết một lòng, thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống COVID-19 trong tình hình mới, linh hoạt trong công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

(Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ)