Lượt xem: 1051 | Gửi lúc: 24/08/2020 14:03:54
Bookmark and Share

Thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện các dự án nhà ở xã hội tại phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa (MBQH số 73/UBND ngày 13/6/2005 của UBND tỉnh)

THÔNG TINKÊU GỌI NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN

NHÀ Ở XÃHỘI TẠI KHU VỰC PHƯỜNG PHÚ SƠN, THÀNH PHỐ THANH HÓA, TỈNH THANH HÓA.

I. Mô tả dự án:

1.Tên dự án:

Nhà ở xã hội phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóathuộc khu tái định cư phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa (MBQH số 73/UBND ngày13/6/2005).

2. Mục tiêu đầu tư:

Đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ các công trình,đảm bảo tuân thủ theo quy hoạch chi tiết được cấp thẩm quyền phê duyệt, gồm: Hạtầng kỹ thuật trong hàng rào dự án (bao gồm các công trình: Hệ thống thoátnước; Hệ thống cấp nước; Hệ thống cấp điện, điện chiếu sáng; San nền; Giaothông; Bãi đỗ xe; Cây xanh…); Xây dựng 03 khối nhà ở xã hội dạngchung cư cao 12 tầng (NOXH1, NOXH2, NOXH3), khu nhà ởthương mại thấp tầng và các công trình phụ trợ theo quy hoạch chi tiết được phêduyệt.

3.Quy mô đầu tư ( có file đính kèm)

File đính kèm: