Lượt xem: 1200 | Gửi lúc: 12/03/2013 16:04:08
Bookmark and Share

Số: 563/NQ-UBTVQH13

Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc HộiVề việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

File đính kèm:

Bài viết khác