Lượt xem: 1068 | Gửi lúc: 29/10/2013 08:23:20
Bookmark and Share

UBND tỉnh Thanh Hóa họp phiên họp thường kỳ tháng 10 -2013

Ngày 28-10, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10 nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị đã nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2013, với những kết quả nổi bật: Đến ngày 25-10, toàn tỉnh đã cơ bản thu hoạch xong vụ mùa, diện tích thu hoạch đạt 133.126 ha, bằng 99,5% diện tích; năng suất lúa nhìn chung cao hơn so với cùng kỳ (CK) và kế hoạch (KH). Trồng rừng tập trung vượt 7,3% KH, bằng 98% CK. Sản xuất thủy sản tăng khá so với CK. Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tiếp tục được tập trung chỉ đạo và có chuyển biến tích cực, đến nay, toàn tỉnh đã có 5 xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 10 ước đạt 2.319 tỷ đồng, tăng 14% CK; tính chung 10 tháng đạt 21.324 tỷ đồng, bằng 78% KH và tăng 13,5% CK. Huy động vốn đầu tư phát triển tháng 10 đạt 3.850 tỷ đồng, tính chung 10 tháng đạt 37.900 tỷ đồng, bằng 82% KH, tăng 10% CK. Tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 10 đạt 341 tỷ đồng, bằng 60% CK; tính chung 10 tháng ước đạt 4.629 tỷ đồng, bằng 71% dự toán tỉnh giao. Hoạt động xúc tiến đầu tư và phát triển doanh nghiệp có nhiều kết quả nổi bật, đặc biệt, trong tháng 10 đã diễn ra lễ khởi công Dự án Liên hợp Lọc hóa dầu (LHLHD) Nghi Sơn và Diễn đàn Xúc tiến đầu tư vào Khu Kinh tế Nghi Sơn (KKTNS) và vùng phụ cận. Hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực. Quốc phòng-an ninh được bảo đảm. 

Báo cáo cũng đề ra 7 nhóm giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh, khẳng định tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong 10 tháng năm 2013 có chuyển biến tích cực, nhiều chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức KH. Nổi bật nhất là tỉnh đã tổ chức thành công 2 sự kiện lớn là khởi công Dự án LHLHD Nghi Sơn và Diễn đàn Xúc tiến đầu tư vào KKTNS và vùng phụ cận, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè trong nước và quốc tế; kèm theo đó là những kết quả nổi bật trong hoạt động đối ngoại kinh tế. Với những kết quả trên, dự báo lần đầu tiên trong vòng vài năm trở lại đây, tỉnh ta sẽ hoàn thành tốc độ tăng trưởng kinh tế mà HĐND tỉnh giao. 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh: Thời cơ và vận hội mới đã rõ, nhưng đây mới chỉ là những bước khởi động. Chính vì thế, Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ chủ trương của UBND tỉnh là: Tập trung cao độ để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Rà soát các cam kết của Thanh Hóa với các nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài đầu tư các dự án lớn, từ đó đưa ra các chủ trương, chính sách nhằm biến thời cơ, vận hội mới thành hiện thực.

Đối với nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2013, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành chức năng tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh. Trên lĩnh vực nông nghiệp cần chỉ đạo nhanh chóng khắc phục hậu quả cơn bão số 10, nhất là cấp giống để khôi phục sản xuất; khẩn trương hàn khẩu đê, đập bị vỡ; tăng cường chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu đến nay còn đạt thấp so với KH; đẩy mạnh tiêm phòng và bảo đảm không xảy ra dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; chú ý đưa công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. Trên lĩnh vực công nghiệp cần phân tích rõ nguyên nhân dẫn đến sản lượng của các sản phẩm đạt thấp so với kế hoạch; tìm giải pháp đáp ứng đủ nguyên liệu cho các nhà máy; rà soát lại tất cả các dự án Ferocrom theo hướng kiên quyết thu hồi giấy phép hoạt động của tất cả các dự án vi phạm quy định của pháp luật trong quá trình đầu tư; theo dõi, nắm bắt sát tiến độ của các dự án công nghiệp đang triển khai.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý: Việc khởi công Dự án LHLHD Nghi Sơn và Diễn đàn Xúc tiến đầu tư vào KKTNS và vùng phụ cận là thời cơ, vận hội mới có được do công sức của nhiều thế hệ cán bộ và hy sinh của nhiều tầng lớp nhân dân. Từ ý nghĩa, mục tiêu trên, mỗi cấp ủy, chính quyền cần biến thành chương trình hành động cụ thể nhằm khai thác sức lan tỏa của 2 sự kiện này. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020, trong đó phải đánh giá sát, đúng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2013, xây dựng kế hoạch năm 2014 và giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020; điều chỉnh lại các quy hoạch huyện, ngành, vùng phụ cận KKTNS và Khu Công nghiệp (KCN) Lam Sơn – Sao Vàng; chuẩn bị chương trình làm việc với các doanh nghiệp trong tỉnh, doanh nghiệp Thanh Hóa đang làm ăn ở tỉnh ngoài để nói rõ tiềm năng, lợi thế của Thanh Hóa; có hướng dẫn cho từng sở, ngành điều chỉnh lại quy hoạch của từng ngành, địa phương cho tương xứng với tiềm năng, vị thế mới của tỉnh.

Ban Quản lý KKTNS phải cập nhật lại quy hoạch của KKT để báo cáo UBND tỉnh nhằm nhanh chóng mở rộng quy hoạch KKTNS lên 40.000 ha; điều chỉnh lại quy hoạch các phân khu chức năng, nhất là KCN 3, 4, 5 – KKTNS (phía Tây Quốc lộ 1A) theo hướng phục vụ công nghiệp sau LHD; phối hợp với các sở, ngành có liên quan đánh giá lại hệ thống thoát nước trong KKT và có giải pháp tiêu úng cho từng khu vực một cách hợp lý, khoa học; có báo cáo đánh giá về việc cấp nước cho KKTNS; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án hạ tầng tại KKT; đấu mối với các bộ, ngành trung ương để thu xếp nguồn vốn đầu tư hạ tầng, dự án cấp thoát nước cho KKT; hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, trọng tâm là vào KCN Lam Sơn - Sao Vàng; nắm bắt tiến độ triển khai các dự án và cam kết của tỉnh đối với nhà đầu tư...

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tập trung đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nhất là các dự án giao thông quan trọng. Rà soát, bổ sung và đẩy nhanh tiến độ các dự án đào tạo nguồn nhân lực; có kế hoạch đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu của Dự án LHLHD Nghi Sơn và các dự án lớn khác sẽ triển khai trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh quan hệ đối ngoại, nhất là đối ngoại về kinh tế. Phổ biến chính sách kêu gọi và xúc tiến đầu tư. Tăng cường cải cách hành chính theo hướng nâng cao trách nhiệm của cán bộ trong bộ máy công quyền gắn với kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành chức năng xử lý nghiêm các vi phạm trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, nhất là vụ việc gây ô nhiễm môi trường của Công ty Nicotex Thanh Thái; vụ việc mẹ con sản phụ tử vong tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa. Đồng thời, tăng cường các giải pháp bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành đánh giá lại tình hình thực hiện các chương trình, đề án được UBND tỉnh giao thực hiện, báo cáo về Văn phòng UBND tỉnh và tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2013 về Sở Kế hoạch và Đầu tư, trước ngày 10 - 11.

Đối với báo cáo tình hình thực hiện chỉ tiêu biên chế công chức hành chính, sự nghiệp năm 2013 và kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2014, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với báo cáo do Sở Nội vụ trình bày và nhấn mạnh quan điểm: Tăng tổ chức, tăng nhiệm vụ thì mới tăng biên chế và phải tổ chức thi tuyển, xét tuyển bảo đảm theo quy định, đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

Cũng tại phiên họp, UBND tỉnh đã nghe, thảo luận và thống nhất đối với dự thảo tờ trình về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2012; phương án điều chỉnh địa giới hành chính xã Hải Yến (Tĩnh Gia); phương án sáp nhập 16 thôn để thành lập 6 thôn thuộc xã Định Tiến (Yên Định); phương án thành lập Tiểu khu 12 thuộc thị trấn Vạn Hà (Thiệu Hóa).