Lượt xem: 2121 | Gửi lúc: 11/11/2013 13:31:04
Bookmark and Share

Kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 217 tại huyện Bá Thước và Quan Sơn

Trong hai ngày 8 và 9 - 11, đồng chí Nguyễn Ngọc Hồi, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã có chuyến đi kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ (QL) 217 tại các huyện Bá Thước và Quan Sơn. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở: Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý dự án 1…

217.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hồi kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng thực thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 217 đoạn qua huyện Bá Thước

Sau khi khởi công dự án nâng cấp QL 217, huyện Bá Thước đã thành lập hội đồng GPMB tiến hành công tác kiểm kê ngoài thực địa, áp giá bồi thường theo đúng luật định. Tuyến QL 217 chạy qua địa bàn huyện dài 12,8 km có các công trình phải di dời gồm: Hệ thống đường điện, kênh mương thủy lợi, bể nước và đường ống nước, thu hồi 64.944 m2 đất với 481 hộ bị ảnh hưởng với tổng kinh phí thực hiện hơn 25,8 tỷ đồng. Đến nay, công tác kiểm kê, áp giá GPMB trên địa bàn huyện cơ bản đã hoàn thành. Hội đồng GPMB đã niêm yết giá công khai tại trụ sở UBND các xã và đơn vị có công trình bị ảnh hưởng. Tổ chức họp thông báo chính sách bồi thường của dự án đến các cộng đồng dân cư bị ảnh hưởng, đến nay cơ bản các hộ dân bị ảnh hưởng đã đồng ý, không có đơn thư, khiếu kiện liên quan đến công tác GPMB.
 
Tuyến QL 217 chạy qua địa bàn huyện Quan Sơn dài 75,4 km có 2.501 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án, trong đó các xã Trung Hạ 330 hộ; Trung Tiến 200 hộ; Trung Thượng 180 hộ; Sơn Lư 395 hộ; Sơn Điện 556 hộ; Mường Mìn 200 hộ; Na Mèo 270 hộ và thị trấn Quan Sơn 398 hộ. Do tuyến QL 217 chạy qua địa bàn dài nên các công trình công cộng bị ảnh hưởng tương đối nhiều như: các đường điện trung thế, hạ thế; đường cáp quang viễn thông; hệ thống kênh mương thủy lợi; hệ thống nước sạch… với tổng kinh phí thực hiện hơn 160 tỷ đồng. Trong quá trình Hội đồng GPMB huyện tiến hành kiểm kê ngoài thực địa, áp giá và lập phương án bồi thường, hỗ trợ niêm yết công khai tại 8 xã, thị trấn bị ảnh hưởng gặp không ít khó khăn vướng mắc đó là: Đối với các công trình nhà ở của dân, còn nhiều trường hợp Hội đồng GPMB huyện chưa xác định giá đền bù do thiếu chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng. Đối với những hộ dân không có đất ở lâu nay làm trên hành lang giao thông bị GPMB cũng chưa có cơ sở để áp dụng chính sách hỗ trợ bồi thường. Hiện còn 595 hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị về việc đền bù GPMB, đang tiến hành kiểm tra, giải quyết. 
 
Sau khi đi giám sát thực tế tình hình GPMB QL 217 qua địa phận của hai huyện Bá Thước và Quan Sơn và nghe ý kiến thảo luận của các sở, ban ngành liên quan. Đống chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hồi đã ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của hai huyện trong công tác GPMB cho dự án nâng cấp QL 217. Đồng thời, đồng chí yêu cầu hai huyện tiếp tục nghiên cứu cơ chế chính sách, dà soát lại các quy trình thủ tục để kịp thời bổ sung theo quy định, bảo đảm đền bù GPMB đúng tiến độ. Trong thực hiện công tác di chuyển nhà ở của dân bị ảnh hưởng, phải tính toán phương án tốt nhất để bảo đảm đời sống của nhân dân. Đối với nhà sàn cần tính hao phí, tiền công di chuyển đến nơi ở mới cho phù hợp tránh thiệt thòi cho nhân dân. Các vật kiến trúc, đường điện, cáp quang cần rà soát lại, phân loại đối tượng để có biện pháp giải quyết đúng quy định. Các sở, ngành tiếp tục tham mưu cho các huyện tổ chức thực hiện công tác GPMB đúng tiến độ. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện bàn giao mặt bằng và có biện pháp khen thưởng kịp thời đối với những hộ gia đình thực hiện tốt công tác GPMB.