Lượt xem: 810 | Gửi lúc: 08/11/2013 15:55:08
Bookmark and Share

Hội thảo “Kinh tế và Quản lý xây dựng - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”

Ngày 08/11, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Kinh tế và quản lý xây dựng - Những vấn đề lý luận và thực tiễn” do Bộ Xây dựng và Trường Đại học Xây dựng phối hợp tổ chức.


Tới dự có Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng, Thứ trưởng Trần Văn Sơn; Phó chủ tịch Tổng hội xây dựng Việt Nam Phạm Sỹ Liêm; ông Lê Văn Thành, Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng, cùng đại diện lãnh đạo các cục, vụ, viện (Bộ Xây dựng); các sở, ngành liên quan và các chuyên gia, các nhà quản lý đến từ Việt Nam, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc.

Phát biểu chào mừng hội thảo, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng đánh giá, việc tổ chức hội thảo có ý nghĩa quan trọng, diễn ra trong bối cảnh công tác quản lý đầu tư xây dựng đang đặt ra nhiều yêu cầu và nội dung cần được đổi mới toàn diện.

Đây cũng là dịp để các chuyên gia đầu ngành, nhà khoa học, các nhà quản lý, những người có nhiều tâm huyết với công tác kinh tế và quản lý xây dựng thể hiện các quan điểm khoa học liên quan đến các vấn đề bức thiết trong lĩnh vực xây dựng.

Theo đó, đầu tư xây dựng là quá trình sử dụng các nguồn lực vào hoạt động sản xuất và tái sản xuất nhằm tạo lập, mở rộng tài sản cố định, từng bước tăng cường và hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế.

Sản phẩm của hoạt động đầu tư xây dựng bao gồm toàn bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, kinh tế, xã hội (công trình cầu, cống, đường xá, bến cảng, sân bay, những công trình sản xuất như các nhà máy, xí nghiệp, các công trình dịch vụ như khách sạn, văn phòng, công trình phục vụ đời sống người dân như nhà ở…). Hoạt động đầu tư xây dựng và sự phát triển của ngành Xây dựng gắn liền với sự phát triển chung của đất nước, cả ở khu vực đô thị và nông thôn.

Do có quy mô sản xuất lớn và sản phẩm có ảnh hưởng tới mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, ngành Xây dựng luôn phải hoàn thiện công tác quản lý để không những nâng cao đóng góp của mình vào sự tăng trưởng kinh tế, mà còn phải không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo sự phát triển cân đối và bền vững.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đã quan tâm nghiên cứu và giải quyết những vấn đề liên quan tới cơ chế quản lý đầu tư xây dựng từ rất sớm, đặc biệt là từ năm 1986, khi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đề ra và kiên định thực hiện đường lối Đổi mới. Trải qua các giai đoạn và thời kỳ phát triển, các quan điểm về quản lý đầu tư xây dựng cũng có sự thay đổi, từng bước đáp ứng những đòi hỏi của thực tiễn.

Bộ trưởng nhấn mạnh, hoạt động quản lý kinh tế xây dựng là một lĩnh vực quan trọng, là trụ cột để tạo ra sức tăng trưởng của nền kinh tế cũng như góp phần tạo ra sự tăng trưởng, đảm bảo vấn đề an sinh xã hội.

Để tăng cường hiệu quả, nâng cao hiệu quả đầu tư thì một trong những yếu tố rất quan trọng là pháp luật. Trong giai đoạn từ 2003 đến nay, công tác quản lý đầu tư xây dựng thực hiện theo Luật Xây dựng và các văn bản liên quan.

Trong thời kỳ phát triển mới, hệ thống các văn bản này có vai trò rất quan trọng trong quản lý và sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển; hoạt động đầu tư xây dựng trở thành hoạt động sản xuất vật chất quan trọng để đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Trong quá trình hoàn thiện khung pháp lý cũng như chỉ đạo điều hành bởi các cơ quan chuyên môn của Nhà nước, sẽ có những vấn đề lý luận và thực tiễn nảy sinh, cần được cân nhắc để có những quyết định đúng đắn, khoa học như vấn đề vai trò kiểm soát của Nhà nước trong các giai đoạn đầu tư xây dựng, phương pháp và công cụ đánh giá hiệu quả đầu tư, mô hình và phương thức quản lý dự án, đặc biệt các dự án sử dụng vốn nhà nước; nguyên tắc và nội dung đổi mới cơ chế quản lý chi phí đầu tư xây dựng để vừa đảm bảo quản lý chặt chẽ nguồn vốn nhà nước, vừa thu hút, khai thác được các nguồn vốn khác nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo sự bình đẳng quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia hợp đồng xây dựng; phương pháp lập, điều chỉnh kế hoạch và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; hệ thống công cụ quản lý chi phí (định mức, đơn giá, chỉ số giá,…) và việc áp dụng theo nguồn vốn; xây dựng, công bố và sử dụng hệ thống dữ liệu về quản lý chi phí… Đây là những vấn đề cốt lõi, đòi hỏi được nghiên cứu, đánh giá toàn diện cả về lý luận và thực tiễn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả quan trọng, hoạt động đầu tư xây dựng vẫn còn tồn tại một số vấn đề về tình trạng thất thoát lãng phí; đầu tư dàn trải, chạy theo phong trào, thiếu quy hoạch và kế hoạch; chất lượng công trình còn nhiều vấn đề; mô hình quản lý dự án còn nhiều bất cập; hiệu quả đầu tư phát triển thấp; tính chuyên nghiệp trong quản lý và thực hiện dự án đầu tư xây dựng còn hạn chế…

Với vai trò là cơ quan Chính phủ, quản lý về đầu tư xây dựng, Bộ trưởng đề nghị Hội thảo tập trung thảo luận về một số vấn đề cơ bản trong lĩnh vực đầu tư xây dựng nói chung và kinh tế xây dựng nói riêng; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả, sức cạnh tranh của các loại hình kinh tế; điều chỉnh các hoạt động liên quan đến kế hoạch, điều kiện phân bổ vốn đâu tư nước ngoài, vốn nhà nước hiệu quả; có cơ sở về mặt kinh tế khuyến khích xã hội hóa trong việc xác định đơn giá, sản phẩm để có thể áp dụng vào công trình tiết kiệm nhất, chất lượng nhất và hiệu quả nhất.

Đối với đầu tư ngoài nhà nước, có cơ chế kiểm soát giá hết sức chặt chẽ, đặc biệt nâng cao vai trò quản lý nhà nước, công chức, quan chức tránh tình trạng quyền không rõ, do đó không quản lý được.

Bên cạnh đó cũng cần quan tâm đến đổi mới phương thức quản lý chi phí kinh tế trong dự án từ quá trình lập, thẩm định, phê duyệt đến thi công xây dựng. kiểm soát quá trình thi công, nghiệm thu, bảo trì, bảo hành, đảm bảo chất lượng cuộc sống của người dân… nhằm khắc phục thất thoát, lãng phí, đầu tư dàn trải, đầu tư thiếu quy hoạch, không theo quy hoạch, dẫn tới tình trạng dự án treo, tình hình bất động sản như hiện nay, cung cầu không gặp nhau dẫn đến dư thừa những dự án, không cân dối nguồn lực, ảnh hưởng ổn định kinh tế vĩ mô…

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, thay mặt Ban Tổ chức, ông Lê Văn Thành, Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng cho biết, Hội thảo không chỉ là diễn đàn để các nhà khoa học Việt Nam và quốc tế trình bày những vẫn đề nghiên cứu của mình mà còn là dịp để trao đổi, thảo luận những vấn đề lý luận và thực tiễn, đào tạo nguồn nhân lực cao trong lĩnh vực Kinh tế và Quản lý xây dựng.

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội sẽ tiếp tục đào tạo và cung cấp những nhà kinh tế, quản lý xây dựng có chất lượng tốt nhất, góp phần hữu ích cho xã hội, cho ngành cũng như các tổ chức, cá nhân có liên quan, giúp cho công tác đầu tư xây dựng và công tác quản lý đầu tư xây dựng có hiệu quả cao hơn.


Hội thảo cũng đã nghe một số báo cáo chia sẻ kinh nghiệm từ các chuyên gia đến từ Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc về một số nội dung như: Kinh nghiệm cá nhân về quản lý hợp đồng trước và sau khi ký; kinh tế xây dựng và công tác quản lý đầu tư ở Trung Quốc; lý luận và thực tiễn của việc đo bóc tiên lượng và tính dự toán dựa trên mô hình thông tin công trình – Nghiên cứu tình huống; phương pháp lập dự toán tiền hợp đồng – Cách tiếp cận theo bộ phận kết cấu công trình; phương pháp xác định dự toán xây dựng và dự toán chi phí gói thầu đối với công trình công cộng tại Nhật Bản…

                                                                                                                                   Linh Anh - Thiên Trường