Lượt xem: 3853 | Gửi lúc: 04/11/2013 08:28:44
Bookmark and Share

Rút kinh nghiệm công tác điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện và cơ sở trên địa bàn tỉnh

Sáng 2-11, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng với huyện Thạch Thành tổ chức hội nghị đánh giá rút kinh nghiệm công tác điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện và cơ sở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

5275f6a6_1383462566.gif
Các đồng chí Mai Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Văn Hoằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy với đại biểu tham dự hội nghị.

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Mai Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Văn Hoằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Minh Huân, hàm Vụ trưởng Vụ địa phương, Ban Tổ chức Trung ương. Tới dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy, các  đồng chí Bí thư và trưởng Ban Tổ chức các huyện, thị, thành ủy; lãnh đạo các phòng ban, đơn vị, các tổ chức đoàn thể, lãnh đạo các xã trên địa bàn huyện Thạch Thành.  
 
Khai mạc hội nghị, đồng chí Phùng Bá Văn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy nêu rõ: điều động, luân chuyển cán bộ là một chủ trương rất quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng, của toàn bộ hệ thống chính trị, nhằm đào tạo, bồi dưỡng toàn diện và sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ, tạo nguồn cán bộ lâu dài cho địa phương, khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ ở từng ngành, địa phương, đơn vị.
 
Thực hiện Nghị quyết số 11 – NQ/TW ngày 25-1-2002 của Bộ Chính trị về việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong những năm qua các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh  việc điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị. Đặc biệt là từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, XVII đến nay, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã quán triệt, triển khai, chỉ đạo khá mạnh mẽ việc điều động, luân chuyển cán bộ đều ở 3 cấp và đạt được nhiều kết quả quan trọng, đã thực sự có tác dụng tích cực đối với phong trào và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở mỗi  địa phương, cơ quan, đơn vị. Từ năm 2000 đến nay, toàn tỉnh 1.107 lượt cán bộ được điều động, luân chuyển. Trong đó điều động, luân chuyển từ tỉnh xuống huyện và từ huyện về tỉnh là 109 lượt điều động, luân chuyển từ huyện xuống xã 213 lượt; từ xã về lên huyện 96 lượt, luân chuyển ngang giữa các xã, phường, thị trấn và giữa các phòng, ban cấp huyện là 599 lượt. Có nhiều đơn vị làm khá đồng bộ và toàn diện như các huyện: Thạch Thành, Nga Sơn, Thiệu Hóa và TP Thanh Hóa. 
 
Tại huyện Thạch Thành, từ năm 2010 đến nay đã điều động, luân chuyển 118 cán bộ; 25/28 xã, thị trấn có cán bộ điều động, luân chuyển. Đi đôi với việc luân chuyển cán bộ, huyện Thạch Thành cũng đã thu hút được 93 sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về làm công chức xã, thị trấn. Trong công tác luân chuyển cán bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Thành đã tạo được sự đồng thuận cao. Đặc biệt, huyện đã chú trọng đến việc bố trí cán bộ ở các xã, thị trấn không phải là người địa phương; đã tạo nên những bước đột phá trong việc bố trí, sắp xếp cán bộ, khắc phục tư tưởng cục bộ, dòng họ, làng xóm… Đồng thời, từng bước điều chỉnh hợp lý và tăng cường cán bộ cho những nơi cấp bách. Đã khắc phục cơ bản tình trạng bị động, hụt hẫng và khép kín trong công tác cán bộ từ huyện đến cơ sở. Hầu hết những cán bộ điều động, luân chuyển đều thể hiện được tính tiền phong gương mẫu, trách nhiệm, năng động, dám nghĩ, dám làm, cùng tập thể cấp ủy tạo nên sự đoàn kết, nhất trí, làm chuyển biến tích cực tình hình ở địa phương. Những địa phương trước đây vai trò lãnh đạo cấp ủy yếu kém, tình hình đơn thư khiếu kiện kéo dài, mất đoàn kết nội bộ; vi phạm nguyên tắc tập trung, dân chủ; yếu kém trong quản lý điều hành….nhưng sau khi có cán bộ luân chuyển, các đồng chí đã cùng tập thể cấp ủy cơ sở xây dựng lại quy chế làm việc, quản lý điều hành đảm bảo dân chủ, khách quan …từ đó đã xây dựng được bầu không khí dân chủ, cởi mở, phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn đảng bộ, góp phần thúc đẩy tình hình ổn định, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, tạo được lòng tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. 
 
Thảo luận tại hội nghị các đại biểu đều đồng tình  thống nhất với chủ trương diều động, luân chuyển cán bộ của tỉnh. Nhiều ý kiến đại biểu là những cán bộ được luân chuyển đã minh chứng khẳng định chủ trương luân chuyển cán bộ là phù hợp, tạo thêm sức mạnh và sức bật mới cho địa phương có cán bộ luôn chuyển tới. Đồng thời các ý kiến cũng nêu lên một số hạn chế như: một số đơn vị, người đứng đầu chưa thực sự quan tâm trong quá trình thực hiện; một số cán bộ chưa có kinh nghiệm trong lãnh đạo, quản lý; chưa nắm bắt, kịp thời với thực tiễn, mức độ đóng góp cho cơ sở còn hạn chế, chưa có bước đột phát trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các đại biểu tham dự hội nghị cũng nêu một số vấn đề băn khoăn như: thời gian luân chuyển và công tác qui hoạch bố trí sắp xếp sau điều động, luân chuyển; chế độ chính sách đối với cán bộ luân chuyển; kế hoạch biên chế được giao…
 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Mai Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện và cơ sở thời gian qua của các địa phương. Việc điều động, luân chuyển cán bộ ở huyện Thạch Thành có tính đồng bộ mang lại kết quả bước đầu. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Công tác điều động, luân chuyển cán bộ là việc làm có tính nhạy cảm, đòi hỏi các cấp, các đơn vị phải thận trọng chặt chẽ, có bước đi phù hợp, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, công tâm, khách quan có như vậy mới ổn định và phát triển. Việc luân chuyển phải nằm trong qui hoạch và kế hoạch. Việc điều động phải bám vào yêu cầu nhiệm vụ thực tế tại địa phương, đơn vị. Về công tác cán bộ trong thời gian tới, đồng chí Mai Văn Ninh đề nghị các địa phương cần tổ chức lấy phiếu tín nhiệm trong các cơ quan Đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm khảo sát đánh giá đội ngũ cán bộ quản lý, đồng thời tổ chức rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ. Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ 2015 -2020 và các khóa tiếp theo. Đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy đề nghị qua hội  nghị này, Ban Tổ Chức Tỉnh ủy cần nghiên cứu để có phương án luân chuyển cán bộ phù hợp với vùng miền, cơ quan, đơn vị và trong điều kiện biên chế không tăng. 
 
Đối với huyện Thạch Thành, đồng chí Mai Văn Ninh đề nghị Ban Thường vụ  Huyện ủy Thạch Thành tạm dừng việc luân chuyển cán bộ;  tập trung đánh giá, giải quyết tốt những vấn đề phát sinh trong việc thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ. Động viên, tạo điều kiện để những cán bộ luân chuyển yên tâm công tác, phát huy được năng lực, trí tuệ, góp phần đẩy mạnh sự phát triển của địa phương được chuyển đến.  Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị qua hội nghị này, các huyện nghiên cứu kinh nghiệm trong công tác điều động, luân chuyển cán bộ của huyện Thạch Thành nhưng phải có cách làm phù hợp với tình hình cụ thể của từng địa phương, đơn vị; góp phần tích cực xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm, đáp ứng nhiệm vụ thời kỳ CNH, HĐH đất nước và thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh.