Lượt xem: 651 | Gửi lúc: 05/11/2020 10:12:39
Bookmark and Share

Danh sách các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh đã được Sở Xây dựng thông báo đủ điều kiện bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định

Danh sách các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh đã được Sở Xây dựng thông báo đủ điều kiện bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định ( file đính kèm)

Phòng Quản lý nhà&TTBĐS

File đính kèm: