Lượt xem: 503 | Gửi lúc: 05/11/2020 10:14:23
Bookmark and Share

Ban hành khung giá dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Ban hành khung giá dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Phòng Quản lý nhà&TTBĐS

File đính kèm: