Lượt xem: 760 | Gửi lúc: 05/11/2020 10:09:52
Bookmark and Share

danh sách các dự án nhà ở xã hội đã hoàn thành và đang triển khai đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh

danh sách các dự án nhà ở xã hội đã hoàn thành và đang triển khai đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh( file Danh sách đính kèm)

Phòng Quản lý nhà&TTBĐS

File đính kèm: