Lượt xem: 425 | Gửi lúc: 12/11/2019 08:58:53
Bookmark and Share

Thanh Hóa: Phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng

- Sáng 6/11 tại Trung tâm Hội nghị 25B, thành phố Thanh Hóa, Sở Xây dựng Thanh Hóa đã phối hợp với Viện kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng.                                                                  Toàn cảnh Hội nghị

Nhằm tháo gỡ khó khăn và tạo sự thống nhất trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện, trong hai ngày 6/11 và 7/11 chuyên gia của Bộ Xây dựng và Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng sẽ phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng, Luật số 35/2018/QH, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch và Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Tại hội nghị, các chuyên gia sẽ trao đổi, chia sẻ kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thực tế, những vướng mắc nảy sinh cần tháo gỡ và giúp những người làm công tác quản lý Nhà nước, các đơn vị, doanh nghiệp nâng cao nhận thức về pháp luật, công tác quản lý đầu tư xây dựng, triển khai thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ chuyên môn của ngành.

Hà Chi