Lượt xem: 983 | Gửi lúc: 18/09/2017 09:08:43
Bookmark and Share

Đẩy nhanh tiến độ Dự án Phát triển đô thị động lực Tĩnh Gia.

Sáng ngày 14/9/2017, đồng chí Lê Thị Thìn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới (WB) về Dự án phát triển đô thị động lực Tĩnh Gia.

                              
                                           Đại diện đoàn công tác của WB phát biểu ý kiến tại buổi làm việc
Dự án phát triển đô thị động lực Tĩnh Gia có mục tiêu nâng cao tính cạnh tranh của đô thị Tĩnh Gia, thu hút các nhà đầu tư phát triển dịch vụ, thương mại, du lịch; thúc đẩy phát triển kinh tế biển, cải thiện chất lượng môi trường đô thị. Quy mô của dự án gồm 2 hợp phần là: cải tạo, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị và hỗ trợ xây dựng thể chế, nâng cao năng lực quản lý đô thị và thực hiện đầu tư. Tổng mức đầu tư dự kiến cho dự án là 79,63 triệu USD, trong đó vốn vay từ WB là 65 triệu USD, vốn đối ứng 14,63 triệu USD. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2018 đến năm 2023. Đến nay, hồ sơ thiết kế, khảo sát hiện trường đã được Ban khu vực phối hợp với các đơn vị tư vấn thực hiện xong khảo sát địa hình tuyến, địa chất, tham vấn người dân về đền bù tái định cư. Một số các báo cáo thành phần liên quan đến quá trình chuẩn bị của dự án được Ban Quản lý đang lập dự thảo.
Tại buổi làm việc, đại diện Đoàn công tác của WB cho rằng: việc đầu tư tổng thể hạ tầng đô thị là để giải quyết các nhu cầu cấp thiết của người dân địa phương cũng như đưa đô thị Tĩnh Gia phát triển đúng định hướng quy hoạch, đáp ứng vai trò quan trọng trong định hướng phát triển của tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, đến nay việc triển khai Dự án phát triển đô thị động lực Tĩnh Gia tiến độ vẫn còn chậm. Do vậy, để chuẩn bị cho các bước tiếp theo của dự án, ngân hàng WB đề nghị tỉnh Thanh Hóa cần rà soát lại các nội dụng, hạng mục đầu tư đề xuất để xác định sự cần thiết đầu tư, tính khả thi, quy mô và công suất của hạng mục đầu tư, phương án về cơ chế tài chính cho dự án... Đồng chí Lê Thị Thìn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc.
                
                     Đồng chí Lê Thị Thìn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc
Thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu đều tập trung vào các phương án giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án. Để đảm bảo dự án có tính khả thi, đạt đúng tiến độ báo cáo với WB, có ý kiến đưa ra nên giảm một số hạng mục trong dự án, chỉ tập trung ưu tiên nguồn vốn cho các hạng mục quan trọng.
Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lê Thị Thìn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh vai trò phát triển đô thị động lực Tĩnh Gia trong kết nối phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn - động lực phát triển của tỉnh và cả nước. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao cụ thể từng nhiệm vụ cho ngành, đơn vị để thúc đẩy tiến độ của dự án. Theo đó, đồng chí giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các ngành liên quan nghiên cứu phương án giảm một số hạng mục, đảm bảo đơn giản hóa các thủ tục để kịp tiến độ báo cáo WB. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, UBND huyện Tĩnh Gia và các ngành liên quan thành lập Ban chỉ đạo khẩn trương hoàn thành thủ tục hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt tính pháp lý của chính quyền đô thị Tĩnh Gia. Giao UBND huyện Tĩnh Gia căn cứ quy hoạch các khu tái định cư so với thực tế để đánh giá tính cần thiết của dự án tái định cư, có báo cáo sớm UBND tỉnh. Ban quản lý sớm nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh về việc thành lập tổ giúp việc cùng phối hợp với Ban quản lý và tư vấn trong quá trình chuẩn bị dự án. Đồng chí cũng đề nghị WB tổ chức hội nghị giao ban giữa các bộ, ngành trung ương và các tỉnh có Dự án phát triển đô thị động lực nhằm tháo gỡ khó khăn trong việc ghi vốn kế hoạch đầu tư trung hạn 2016 - 2020./.
                          Bích Phương