Lượt xem: 1287 | Gửi lúc: 15/09/2017 10:44:30
Bookmark and Share

Công điện Về việc tăng cường phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh

Ngày 12/9/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Công điện số 02/CĐ-UBND gửi Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, về việc tăng cường phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh. Nội dung Công điện như sau:

Hiện nay, tình hình dịch sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp, có chiều hướng lan rộng tại nhiều tỉnh thành phố trong cả nước, đặc biệt ở Hà Nội và các tỉnh thành phố phía Nam. Trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá tính đến ngày 07/9/2017 đã có 1.828 trường hợp mắc sốt xuất huyết, rải rác tại 483 xã, phường, thị trấn của 26 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó có 1.395 trường hợp mắc sốt xuất huyết ngoại lai từ các tỉnh có dịch về địa phương điều trị, 232 trường hợp người địa phương mắc sốt xuất huyết tại 107 xã, phường, thị trấn của 22 huyện, thị xã, thành phố. Hiện đã xuất hiện một số ổ dịch tại xã Hải Bình, Hải Thanh huyện Tĩnh Gia, xã Hoàng Thanh huyện Hoằng Hoá, xã Thành Tâm huyện Thạch Thành. Trước diễn biến phức tạp, dịch có nguy cơ lan rộng, việc triển khai các hoạt động phòng, chống kịp thời, hiệu quả là cấp thiết trong tình hình hiện nay.
Nhằm chủ động ngăn chặn, không để dịch bệnh sốt xuất huyết lan rộng, kéo dài, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc các sở, ban, ngành, thủ trưởng các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:
1. Yêu cầu Sở Thông tin truyền thông, các cơ quan thông tin đại chúng từ cấp tỉnh đến cấp xã, trong thời gian phòng chống dịch, hàng ngày có tin bài tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết, phê phán tổ chức, cá nhân chủ quan không triển khai kịp thời các biện pháp phòng chống dịch.
2. Giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, phường, thị trấn tăng cường giám sát dịch bệnh, phát hiện sớm các ca bệnh đầu tiên (mỗi ca bệnh phát hiện mới là một ổ dịch), thực hiện triệt để các biện pháp khoanh vùng, dập dịch đối với tất cả các ổ dịch trên địa bàn ngay từ khi mới phát hiện; chỉ đạo Trạm Y tế xã phối hợp lực lượng tại chỗ địa phương và các hộ gia đình tổ chức diệt loăng quăng trên diện rộng, phun hóa chất diệt đàn muỗi trưởng thành nhiễm vi rút bán kính ít nhất 200m tính từ nhà có bệnh nhân sốt xuất huyết, phun hoá chất diệt muỗi các cơ sở y tế đang có bệnh nhân điều trị); chỉ đạo cơ quan chuyên môn tổ chức phân loại, cách ly, đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế khám, cấp cứu điều trị kịp thời, theo đúng quy định của Bộ Y tế. Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh. Huyện, thị xã, thành phố nào còn có ổ dịch chưa thực hiện các biện pháp khoanh vùng, dập dịch, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện và các cơ quan liên quan phải chịu trách nhiệm.
3. Giao Sở tế chủ trì, tham mưu phối hợp với các cấp chính quyền thực hiện nghiêm công tác kiểm tra triển khai các hoạt động phòng, chống dịch sốt xuất huyết; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh có hình thức xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân không tổ chức, chưa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch kịp thời. Chủ trì triển khai các hoạt động phòng chống dịch, tổ chức truyền thông, giám sát, theo dõi dịch; hướng dẫn, kiểm tra xử lý các ổ dịch; mua thuốc, vật tư, hoá chất, phương tiện phòng chống dịch.
4. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết và huy động giáo viên, học sinh, sinh viên tích cực tham gia diệt muỗi, loăng quăng tại trường học, gia đình, cộng đồng.
5. Giao UBND huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất triển khai ngay các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết tại cơ sở mình. Hàng ngày Sở Y tế tổng hợp tình hình và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định; gửi Bộ Y tế và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh./.