Lượt xem: 1983 | Gửi lúc: 17/09/2018 16:17:25
Bookmark and Share

THÔNG BÁO THÔNG TIN DỰ ÁN: KHU NHÀ Ở CÔNG NHÂN CÔNG TY DELTA

Để thuận lợi người dân biết, đăng ký và thực hiện việc theo dõi, giám sát Dự án Khu nhà ở công nhân Công ty Delta tại xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Sở Xây dựng đăng tải trên Website của Sở Xây dựng cùng nội dung mà Công ty Cổ phần Dụng cụ thể thao Delta đã báo cáo

1. Tên dự án: Khu nhà ở công nhân Công ty Delta;

Địa điểm: Xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa, tỉnhThanh Hóa;

2. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Dụng cụ thể thao Delta;

Địa chỉ liên lạc: Thịtrấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

3. Địa chỉ nộp đơn đăng ký: Tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Dụng cụ thểthao Delta tại thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

4. Tiến độ thực hiện dự án:

- Khởi công xây dựng:năm 2012;

- Hoàn thành dự án vàđi vào sử dựng: Dự kiến năm 2018.

5. Quy mô dự án: Xây dựng hợp khối nhà ở công nhân và trườngmầm non cao 07 tầng, hạ tầng kỹ thuật và công trình phụ trợ.

6. Số lượng căn hộ để bán: Tổng số 163 căn.

7. Diện tích căn hộ: Từ 30,1m2đến 76,5m2.

8. Giá bán căn hộ do chủ đầu tư tạm tính: 9.000.000 đồng/1m2sử dụng căn hộ (diện tích thông thủy).

(Sau khi có văn bản thông báo kết quả thẩm định của cơ quan có thẩmquyền, chủ đầu tư ban hành giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hộicủa dự án trên nguyên tắc không được cao hơn giá đã được thẩm định và ký hợpđồng mua bán, thuê, thuê mua với khách hàng).

9. Thời gian bắt đầu nhận đơn đăng ký: Ngày 30/6/2018.

PHÊ DUYỆT CỦA BAN GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC
Trịnh Tuấn Thành

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Mạnh Tuấn