Lượt xem: 1085 | Gửi lúc: 28/11/2017 16:05:38
Bookmark and Share

Hội nghị tập huấn quản lý xây dựng và phát triển đô thị theo Đề án 1961

Ngày 21/11/2017, Sở Xây dựng phối hợp với Học viện Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ ngành xây dựng – Bộ Xây dựng tổ chức tập huấn Lớp bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị theo Quyết định số 1961/QĐ-TTg ngày 25/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Quyết định số 2215/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và đội ngũ doanh nhân tỉnh Thanh Hóa năm 2017. Ngày 21/11/2017 Sở Xây dựng phối hợp với Học viện Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ ngành Xây dựng – Bộ Xây dựng khai giảng lớp tập huấn Lớp bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị theo Quyết định số 1961/QĐ-TTg ngày 25/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Dự kiến thời gian học từ ngày 21/11/2017 đến 10/12/2017, với gần 600 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, UBND, cán bộ, công chức địa chính - xây dựng - đô thị - môi trường các xã, thị trấn của 11 huyện Miền Núi tỉnh Thanh Hóa tham gia.

Ảnh: Đồng chí Lê Ngọc Thanh – Phó Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng

Ảnh: Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

Mục đích của việc tập huấn là nhằm nâng cao nhận thức, năng lực quản lý, điều hành cho công chức lãnh đạo, chuyên môn các xã, thị trấn của 11 huyện miền núi Thanh Hóa về công tác quản lý xây dựng và phát triển đô thị, kỹ năng lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và thực thi các nhiệm vụ quản lý quy hoạch đô thị, đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng kết cấu hạ tầng đô thị; quản lý phát triển và sử dụng đất đô thị; quản lý tài chính đô thị; quản lý môi trường, kiến trúc, cảnh quan đô thị; kiểm soát phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới; đáp ứng nhu cầu thực tế hiện nay.

Mai Văn Huy