Lượt xem: 5782 | Gửi lúc: 05/12/2013 15:42:27
Bookmark and Share

Phòng quản lý chất lượng công tác xây dựng

Lược trích bài phát biểu kết luận của đồng chí Mai Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, sáng ngày 4-12-2013.

Bài viết khác