Lượt xem: 3741 | Gửi lúc: 29/11/2013 07:36:54
Bookmark and Share

Phòng quản lý vật liệu xây dựng

Đồng chí Ngô Văn Tuấn – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xâydựng dự, phát biểu tại Lễ Công bố Quy hoạch mạng lưới đô thị, điểm dân cư dọctuyến đường nối các huyện miền Tây Thanh Hóa và quy hoạch chung xây dựng đô thịTrung Lý, Mường Lý huyện Mường Lát, đô thị Trung Sơn, huyện Quan Hóa đến năm2025.

Bài viết khác