Lượt xem: 10639 | Gửi lúc: 11/09/2013 15:43:27
Bookmark and Share

Ban lãnh đạo

 1. Đ/c Đào Vũ Việt - Tỉnh ủy viên  - Giám đốc Sở
     Trình độ chuyên môn:  Kiến trúc sư; Thạc Sĩ Kinh tế
2. Đ/c Nguyễn Minh Huân - Phó Giám đốc Sở
  Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
3. Đ/c Trịnh Tuấn Thành - Phó Giám đốc Sở
    Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư xây dựng; Thạc Sĩ Kinh tế
4. Đ/c Lê Ngọc Thanh - Phó Giám đốc Sở
    Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư xây dựng;

Bài viết khác