Lượt xem: 8875 | Gửi lúc: 11/02/2014 14:15:11
Bookmark and Share

Văn phòng

1. Đ/c Nguyễn Trọng Thỏa - Chánh Văn Phòng
    Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật
2. Đ/c Trần Xuân Hoàn - Phó Chánh Văn Phòng
    Trình độ chuyên môn:  Cử nhân khoa học
2. Đ/c Trần Quốc Huệ - Phó Chánh Văn Phòng
    Trình độ chuyên môn: Cử nhân khoa học