Hồ sơ doanh nghiệp : Công ty CP tư vẫn đầu tư và xây dựng Vina 18


Số hiệu Đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng
Ngày thông báo 14/07/2017
Lĩnh vực Tư vấn
Tên doanh nghiệp Công ty CP tư vẫn đầu tư và xây dựng Vina 18
Địa chỉ Thôn 5 xã Trường Sơn huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa
Năng lực xây dựng - Lĩnh vực hoạt động xây dựng:
1. Khảo sát, Thiết kế công trình xây dựng: Cấp IV
2. Tư vấn Giám sát công trình xây dựng: Cấp IV.
3. Thi công công trình xây dựng: Cấp IV
Download
    


«Quay lại