Hồ sơ doanh nghiệp : Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Hà Nội


Số hiệu Đăng tải thông tin công ty
Ngày thông báo 14/11/2017
Lĩnh vực Thí nghiệm
Tên doanh nghiệp Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Hà Nội
Địa chỉ Số 09, ngõ 438, Đường Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa
Năng lực xây dựng
Download
    


«Quay lại