Hồ sơ doanh nghiệp : Công ty TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng K3


Số hiệu Đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng
Ngày thông báo 06/09/2017
Lĩnh vực Tư vấn
Tên doanh nghiệp Công ty TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng K3
Địa chỉ Lô 09 đường Lê Hồng Sơn, phường Trường Thi TP Thanh Hóa
Năng lực xây dựng
Download
    


«Quay lại