Hồ sơ doanh nghiệp : Công ty Cổ phần xây dựng Châu Thái Sơn


Số hiệu Đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng
Ngày thông báo 18/12/2017
Lĩnh vực Tư vấn
Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần xây dựng Châu Thái Sơn
Địa chỉ Thôn 8, xã Định Liên, huyện Yên Định tỉnh Thanh Hóa
Năng lực xây dựng Lĩnh vực hoạt động: Khảo sát, Thiết kế xây dựng công trình, Giám sát xây dựng công trình, thi công xây dựng(dân dụng, Giao thông, Thủy lợi): Cấp IV
Download
    


«Quay lại