Hồ sơ doanh nghiệp : Công ty CP xây dựng và đầu tư phát triển Thành An


Số hiệu Đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng
Ngày thông báo 19/05/2017
Lĩnh vực Tư vấn
Tên doanh nghiệp Công ty CP xây dựng và đầu tư phát triển Thành An
Địa chỉ số 21B/118 Thành Thái, phường Đông thọ TP Thanh Hóa
Năng lực xây dựng Thiết kế xây dựng, Giám sát xây dựng, Thi công xây dựng công trình: Cấp IV
Download
    


«Quay lại