Hồ sơ doanh nghiệp : Công ty CPXD&TM Linh Trang


Số hiệu THH-00000405
Ngày thông báo 30/03/2017
Lĩnh vực Xây lắp xây dựng
Tên doanh nghiệp Công ty CPXD&TM Linh Trang
Địa chỉ Lô 293 Đông Bắc Ga, TP Thanh Hóa
Năng lực xây dựng
Download
    


«Quay lại