Văn bản mới

Tin: Ngày 15/01/2014, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã k‎ý ban hành Quyết định số 53/QĐ-BXD về chương trình hành hành động của ngành Xây dựng năm 2014 Ngày 15/01/2014, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã k‎ý ban hành Quyết định số 53/QĐ-BXD về chương trình hành hành động của ngành Xây dựng triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014. Ban ...

Công điện của Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo chủ động đối phó với siêu bão Haiyan Hôm nay (ngày 8/11), Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng vừa có Công điện gửi các Ủy ban nhân dân các tỉnh từ Thanh Hóa đến Cà Mau; Sở Xây dựng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Cà Mau; Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; Đài Phát thanh, truyền hình các địa phương; Các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngành Xây dựng về việc chủ động đối phó với siêu bão ...

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nghiêm cấm sử dụng xe công đi lễ hội và tổ chức đi lễ hội trong giờ làm việc Nội dung Công điện như sau:Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm nay kéo dài, trước tết, UBND tỉnh đã có nhiều chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng, trách nhiệm hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Sau tết, một số ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND ...